Κατηγορίες
Your Cart

Τα εικονίδια των εκπτώσεων μπορεί να φεύγουν, αλλά οι τιμές παραμένουν οι καλύτερες. Βάσει ΦΕΚ 35935/2023.

Rodilon Blocks Τρωκτικοκτόνο, 120gr (8x15gr)

Rodilon Blocks Τρωκτικοκτόνο, 120gr (8x15gr)
Εκτός Αποθέματος
Rodilon Blocks Τρωκτικοκτόνο, 120gr (8x15gr)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Προσοχή. Οι τιμές ισχύουν μόνο για τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές παραγγελίες και όχι για απευθείας αγορές από το Φαρμακείο.
4,60€
  • Απόθεμα: Εκτός Αποθέματος
  • Πόντοι: 46
  • Κωδικός: 148009

Το Bayer Rodilon Blocks (Difethialone 0,0025%), είναι ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, που χρησιμοποιείται για την καταπόλεμηση των ποντικών και των αρουραίων, σε μορφή κηρωδών κύβων.

Αρκεί ένα μόνο γεύμα από τα τρωκτικά για να ληφθεί με το δόλωμα η θανατηφόρος δόση.

Για καλύτερα αποτελέσματα και ασφάλεια, τα δολώματα συνιστάται να τοποθετούνται σε ειδικούς δολωματικούς σταθμούς.

Τρόπος δράσης του Bayer Rodilon Blocks

Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, που χρησιµοποιείται για την καταπολέµηση των ποντικών (Mus musculus) και των αρουραίων (Rattus rattus, Rattus norvegicus). Aρκεί ένα και µόνο γεύµα από τα τρωκτικά για να ληφθεί µε το δόλωµα η θανατηφόρος δόση.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής

Η χρήση των δολωµάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους σε κτίρια αστικών ή αγροτικώνπεριοχών και σε υπονόµους. Πριν την εφαρµογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγµένες και µη προσιτές από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά. Κατά την τοποθέτηση των δολωµάτων θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Όπου είναι εφικτό, τα δολώµατα θα πρέπει να ασφαλίζονται µε τρόπο ώστε να µην µπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω. Στην περίπτωση όπου χρησιµοποιούνται δολωµατικοί σταθµοί ασφαλείας (tamperresistant) θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωµα,ώστε να µην συγχέονται µε άδειους δολωµατικούς σταθµούς.

Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σηµάδια παρουσίας τρωκτικών. Οι θέσεις δόλωσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά. Η τοποθέτηση των δολωµάτων γίνεται χωρίς να έρθουν σε επαφή µε τα χέρια.
Τα δολώµατα πρέπει να επιθεωρούνται καθηµερινά και να αναπληρώνονται µέχρι νασταµατήσουν να τρώγονται από τα τρωκτικά. Όταν τα δολώµατα χρησιµοποιούνται σε δηµόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώµατα θα πρέπει να επισηµαίνονται για όλο το χρονικό διάστηµα που υπάρχουν δολώµατα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, ενώ κατά µήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωµάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

Αριθμός Έγκρισης Υ.Α.Α.Τ : ΤΠ14-0005 / 14-3-2012

Ημερομηνία Ανανέωσης: 21-11-2018